دستگاه بوجار برنج

دستگاه بوجار برنج

دستگاه بوجار برنج یا همان بوجار شالی به منظور جداسازی نیم دانه برنج کوچک و بزرگ از برنج های سالم مورد استفاده قرار می گیرد. در این دستگاه ، ابتدا محصول از بخش ورودی بر روی طبقه اول توری ریخته می شود و پس از عبور از روی الک های مختلف دستگاه، نیم دانه های […]