دستگاه الک دوار

دستگاه الک دوار

از این دستگاه جهت جدا کردن و جمع آوری ضایعات مانند کاه، چوپ، پارچه، نخ و … از شالی استفاده می شود. در دستگاه الک دوار یک سیلندر دوار با چرخش حلزونی وجود دارد که باعث خروج و حرکت ضایعات به سمت مخزن کیسه گیری می شود. شرکت ماشین سازی شونا صنعت با بکارگیری تجراب […]