دیسک تراکتور شونا صنعت

دیسک تراکتور

دیسک کشاورزی یا همان دیسک تراکتور یک ابزار کاربردی در صنعت کشاورزی بحساب می آید. این محصول جهت مسطح نمودن زمین های کشاورزی شخم خورده، خرد و نرم کردن کلوخ های موجود، از بین بردن علف‌های هرز و ساقه‌های باقیمانده برخی گیاهان همانند غلات، پنبه و …، مخلوط نمودن کودهای شیمیایی یا سبز قبل از […]