روتیواتور کشاورزی

روتاری کشاورزی

روتاری کشاورزی یا همان روتیواتور کشاورزی که به آن تیلر دوار نیز گفته می شود یکی از ماشین آلات کشاورزی پرکاربرد در ایران می باشد. از این محصول جهت شخم زدن و آماده سازی زمین برای کشت استفاده می گردد. از نظر ظاهری شاید احساس کنید که این ابزار همان گاوآهن است که این موضوع […]