بازو هزار خار بیلر

بازو هزار خار بیلر

بیلر دستگاهی است که معمولا از یک جعبه فولادی با ارتفاع 40 در 50 سانتیمتر تشکیل شده که دارای یک پیستون می باشد. معمولا با 50 تا 90 دور در دقیقه با فشار علوفه را به صورت مکعبی در می آورد.  اضافه علوفه توسط تیغه هائی زده شده و بسته علوفه شکل کامل  مرتب  بخود […]