دستگاه پیش بوجار

دستگاه پیش بوجار

دستگاه پیش بوجار قادر است تا دانه‌های انواع  غلات مانند گندم، جو یا برنج را از پوست و ساقه آن جدا نماید و موجب حذف علف های هرز، اسپر حشرات و انواع آفت ها می گردد. عملکرد این دستگاه به گونه ای است که باعث بالا رفتن خلوص دانه خواهد شد و به دلیل جداسازی […]