کمربند دای

کمربند دای

مختصری در خصوص کاربرد کمربند دای:

فاصله بین کلاف دای و دیواره کمربند دای باید بین ۲ تا ۴ میلیمتر باشد. اگر پس از مدتی این فاصله بدلیل سایش از بین برود، پی خواهیم برد که این اتفاق بدلیل محکم نشدن دای بر روی کمربند دای رخ داده است. با به وجود آمدن این مشکل، کمربند دای قادر به نگهداشتن دای نخواهد بود و خار بر روی شفت اصلی ضربه وارد خواهد کرد که موجب ایجاد ترک از محل خار در عرض دای می گردد.

این موضوع همچنین باعث بروز خرابی های دیگر از جمله لرزش دای و نامتعادل خورده شدن سطح داخلی دای و … خواهد شد. بنابراین اگر کمربند دای با این شرایط مواجه شد، بهتر است هرچه سریعتر نسبت به تعویض این قسمت اقدام نمایید.