کیسه بالابر شالی

کیسه بالابر

مختصری در خصوص دستگاه کیسه بالابر این دستگاه محصولی مناسب برای کارخانه های شالیکوبی، بوجاری و سورتینگ ها می باشد که جهت بلند نمودن کیسه ها مورد استفاده قرار می گیرند. دستگاه کیسه بالابر شونا صنعت قادر به جابجایی کیسه های با وزن 150 کیلوگرم می باشد. این موضوع تاثیر بسزایی در افزایش راندمان و […]