شفت ماسه شور

شفت ماسه شور

به طور کلی برای تفکیک وشست و شوی ریز دانه ها و گل از ترکیب سنگ در سنگ شکن و فراورده های مواد معدنی از ماسه شوی حلزونی استفاده می گردد که در دو نوع دورانی و حلزونی در بازار عرضه می شود. در نوع حلزونی مواد به همراه آب داخل حوض ماسه شوی ریخته […]

ماسه شور حلزونی

ماسه شور حلزونی

به طور کلی برای تفکیک وشست و شوی ریز دانه ها و گل از ترکیب سنگ در سنگ شکن و فراورده های مواد معدنی از ماسه شوی حلزونی استفاده می گردد که در دو نوع دورانی و حلزونی در بازار عرضه می شود. در نوع حلزونی مواد به همراه آب داخل حوض ماسه شوی ریخته […]