اهداف ما

ایده ها را به محصول تبدیل کنید

هدف اصلی شرکت شونا صنعت آمل، گسترش فرهنگ توسعه پایدار و هم افزایی بین بخش خصوصی، بخش دولتی و جامعه صنعتی است.

توسعه پروژه های صنعتی و تجاری
رفع نیازهای صنعت کشور
افزایش تولید ملی
اشتغال جوانان ایرانی
68
مشاوره
73
طراحی
89
تولید
30
مراقبت و نگهداری

پرسنل
شاغل در مجموعه

+

پروژه های
پایان یافته

+

پروژه های
در حال اجرا

+

تعالی تجاری
جوایز کسب شده

ما در کنارتان هستیم

با تیم شونا صنعت آشنا شوید

هدف ما کمک به صنعت داخلی و حمایت از جوانان با استعداد ایرانی است.

هاتف لیلایی
مدیر تحقیق و توسعه
جاوید لطیفی
مدیر طراحی
محمدحسین حسین پور
مدیر ساخت و توسعه